Self Love in Women

WE have been trained; raised; and made to believe; that when we, as women, practice self love, it is selfishness; egotism; and lack of empathy in our part. Women are always expected to be self deprecating; self denigrating; and moreover, to be giving and giving, of ourselves, until we lose ourselves. We lose our self worth. We lose...

Cyber Stalkers- Wakozi kwenye Mitandao ya Kijamii

PAMEANZA jinai mpya inayoambatana na ukuaji wa mitandao ya kijamii, inayotambulika kama Cyber Stalking kwa lugha ya Kingereza; au Ukozi wa Mitandao ya Kijamii. Bado hapa JMT kwetu, hatujaweka sheria inayoainisha jinai hii, ya Ukozi wa Mitandao ya Kijamii, japokuwa jinai hii ipo, na inaweza kuhatarisha maisha ya wanajamii, hasa huyo mlengwa/target, wa ukozi. Neno ukozi limetokana...